NOKTOMETR NOKT/TB1.0

Noktometr NOKT/TB 1.0 jest urządzeniem umożliwiającym badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu. 

Proponowane przez nas urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców" pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego 
Urządzenie pozostaje też zgodne z "Metodyką psychologicznych badań kierowców - wersją znowelizowaną" wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego - Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003). Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców" pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego (ISBN 83-913045-1-5).


 Cechy urządzenia

Urządzenie umożliwia wykonywanie badania szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu, zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców".  Badanemu po oślepieniu prezentowany jest jeden z symboli graficznych (krzyż, trójkąt, okrąg lub kwadrat). Badany w momencie rozpoznania symbolu wciska przycisk. Urządzenie mierzy czas jaki upłynął od oślepienia do momentu rozpoznania symbolu przez badanego.

Możliwość przykładowego prezentowania symboli graficznych. Noktometr wyposażono w funkcję, która pozwala na pokazanie symbolu graficznego bez uprzedniego olśnienia. Pozwala to na zademonstrowanie badanemu zasady przeprowadzania badania.

Losowe wybieranie symboli graficznych. Urządzenie wyposażono w funkcję losowego wyboru symbolu graficznego. Możliwy jest też wybór symbolu przez osobę przeprowadzająca badanie, jednak losowy wybór symbolu eliminuje konieczność zmiany symbolu w kolejno wykonywanych badaniach (symbol jest losowany przy czym wybierany jest zawsze inny symbol niż użyty poprzednio).

Wyposażenie aparatu w kilka nowych cech poprawiło jego funkcjonalność w stosunku do pierwowzorów. 

Zasada badania

W trakcie badania zapala się reflektor oślepiający badanego. Po 30 sekundach reflektor gaśnie i zostaje wyświetlony symbol graficzny zgodny z wcześniejszymi ustawieniami. W momencie, kiedy badany rozpozna symbol to naciska on przycisk, a przeprowadzający badanie sprawdza, czy badany właściwie rozpoznał symbol. Sposób przeprowadzania badania zgodny jest z "METODYKĄ psychologicznych badań kierowców".

Wymiary urządzenia: 
Panel sterujący: 22 cm  22 cm 8 cm
Moduł wykonawczy: 20 cm  24 cm 30 cm


STRONA STARTOWA