APARAT PIÓRKOWSKIEGO PIOR/TB2.0

Oferowany Aparat Piórkowskiego - PIOR/TB2.0 jest całkowicie nowym urządzeniem o zasadzie działania zgodnej z wcześniejszymi modelami - PIOR/TB1.0.

Nowością w przedstawianym urządzeniu jest zastosowanie podświetlanych przycisków zamiast przycisków i odpowiadających im lampek umieszczonych nad przyciskami. Takie rozwiązanie spowodowało iż reakcje badanego są bardziej intuicyjne – badany wciska przycisk, który właśnie został podświetlony. Sposób przeprowadzania badania pozostał niezmieniony. Nie zmieniły się również parametry przeprowadzanych badań jak i sposób ich ustawiania.

 Cechy podstawowe urządzenia

Dostępne częstotliwości prezentacji bodźców. Badanie może być przeprowadzane w jednej z sześciu szybkości prezentacji bodźców: 60, 75, 93, 107, 125 lub 150 bodźców na minutę.

Dostępne czasy badania. Badanie może odbywać się w jednym z czterech czasów: 30, 60, 90, 120 sekund (0,5; 1; 1,5; 2 minuty).

Urządzenie jest zgodne zgodnie z wytycznymi “METODYKI psychologicznych badań kierowców” pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego Urządzenie pozostaje też zgodne z „Metodyką psychologicznych badań kierowców - wersją znowelizowaną” wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003).

Wymiary urządzenia: 60 cm   30 cm 13 cm


STRONA STARTOWA