PIERŚCIEŃ LANDOLTA PLAND/TB1.1

Pierścień Landolta PLAND/TB 1.1 jest urządzeniem umożliwiającym określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej. Proponowane przez nas urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców. 

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców" pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego Urządzenie pozostaje też zgodne z "Metodyką psychologicznych badań kierowców - wersją znowelizowaną" wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego - Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003).


 Cechy urządzenia

Urządzenie umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej, zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców". Badanemu po adaptacji do ciemności (po kilkuminutowym przebywaniu w warunkach całkowitej ciemności) prezentowany jest czarny pierścień z wycięciem. Wycięcie ustawione jest w pozycji jednej z godzin zegarowych 3, 6, 9, 12. Prezentacja rozpoczyna się w warunkach całkowitej ciemności po czym pomieszczenie jest stopniowo rozjaśniane. Badany po rozpoznaniu ustawienia pierścienia zatrzymuje prezentację. Wynikiem badania jest czas po jakim ustawienie pierścienia zostało poprawnie rozpoznane.

Możliwość przykładowego prezentowania ustawień pierścienia. Urządzenie wyposażono w funkcję, która pozwala na prezentację wszystkich ustawień pierścienia przy jednoczesnym maksymalnym rozjaśnieniu pomieszczenia lecz bez pomiaru czasu. Pozwala to na zademonstrowanie badanemu zasady przeprowadzania badania.

Losowe wybieranie ustawień pierścienia. Urządzenie wyposażono w funkcję losowego wyboru ustawienia pierścienia. Możliwy jest też wybór ustawienia przez osobę przeprowadzająca badanie, jednak losowy wybór symbolu eliminuje konieczność zmiany ustawienia w kolejno wykonywanych badaniach (ustawienie jest losowane przy czym wybierane jest zawsze inne niż użyto poprzednio).

Wyposażenie aparatu w kilka nowych cech poprawiło jego funkcjonalność w stosunku do pierwowzorów. 

Zasada badania

Po adaptacji wzroku badanego do ciemności prezentowany jest pierścień z wycięciem, który ustawiany jest w pozycji wskazującej jedną z godzin: 12, 3, 6 lub 9. Po czas prezentacji rozjaśniany jest reflektor rozświetlający pomieszczenie. Gdy badany zauważy w jakiej pozycji znajduje się pierścień to naciska przycisk. Urządzenie mierzy czas jaki upłynął od momentu rozpoczęcia rozjaśniania do reakcji badanego. Sposób przeprowadzania badania zgodny jest z "METODYKĄ psychologicznych badań kierowców" a miarą dolnego progu wrażliwości wzrokowej jest czas po jakim badany jest w stanie bezbłędnie określić pozycje pierścienia.

Wymiary urządzenia: 
Panel sterujący: 22 cm  22 cm 8 cm
Moduł wykonawczy: 20 cm  18 cm 30 cm


STRONA STARTOWA