STEREOMETR STER/ATB 1.0

Oferowany stereometr jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do badania zdolności widzenia przestrzennego, cechy mającej wielkie znaczenie w procesie oceny odległości. Urządzenie znajduje zastosowanie w psychologicznych badaniach kierowców, gdzie oceniana cecha ma niebagatelne znaczenie. Urządzenie jest aparatem elektronicznym, wykonanym w technice mikroprocesorowej.
W procesie badania osoba poddawana próbie ma za zadanie ustawienie trzech prętów w taki sposób, aby znajdowały się one w jednakowej odległości od badanego. W odróżnieniu od stereometru mechanicznego sterowanie ruchem prętów odbywa się za pomocą pulpitu badania, zawierającego trzy niezależne przyciski odpowiadające poszczególnym prętom. Za pomocą tych przycisków możliwe jest odsuwanie lub przybliżanie prętów do badanego. Wynik badania wyświetlany jest na wyświetlaczu cyfrowym.


Cechy podstawowe urządzenia


Możliwość wyboru jednego z sześciu ustawień prętów względem siebie i w stosunku do badanego. Wyboru ustawienia pałeczek dokonuje się niezależnie od zadeklarowanej odległości pałeczek mierzonej wzdłuż kierunku widzenia badanego.

Możliwość wyboru jednej z trzech maksymalnych odległości (podłużnej) prętów względem siebie, mierzonej wzdłuż kierunku widzenia badanego. W opisywanym urządzeniu możliwe jest określenie maksymalnego rozsunięcia prętów: 50 mm, 100 mm i 150 mm. Wybór jednej z trzech możliwości jest równoznaczny z określeniem maksymalnego zakresu ruchu prętów w trakcie badania. Wyboru dokonuje się niezależnie od wybranego ustawienia prętów względem siebie. Wprowadzenie możliwości takiego wyboru daje nowe możliwości diagnostyczne. 

Możliwość prezentacji ustawienia prętów w równej odległości od badanego. W celu zademonstrowania badanemu prawidłowego ustawienia prętów wprowadzono możliwość ustawienia prętów w równej odległości od badanego w pozycji wynikającej z ustawionej odległości (podłużnej) między prętami. Czas prezentacji ograniczono do 2 minut. 

Ograniczenie czasu badania do 10 minut.

Lampka kontrolna sygnalizująca badanemu moment, w którym rozpoczyna się badanie. Lampka normalnie zapalona w trakcie badania gaśnie i zaczyna mrugać gdy do końca badania pozostała 1 minuta.

 Dodatkowe "nowe" cechy urządzenia

Możliwość pozycjonowania prętów skrajnych i pręta środkowego. W większości stereometrów stosowanych w pracowniach badań badany ma możliwość pozycjonowania dwóch skrajnych prętów. W prezentowanym urządzeniu istnieje możliwość pozycjonowania również pręta środkowego w zależności od ustawionego trybu badania. Daje to większe możliwości diagnostyczne.

Panel sterujący umieszczony jest na górnej ściance urządzenia projekcyjnego. 

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi “METODYKI psychologicznych badań kierowców” pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego Urządzenie pozostaje też zgodne z „Metodyką psychologicznych badań kierowców - wersją znowelizowaną” wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003).

Wymiary modułu projekcyjnego: 120 cm 60 cm 18 cm 
Wymiary panelu badania: 19 cm 14 cm 8 cm

 

STRONA STARTOWA