WIROMETR WIR/TB1.0

Wirometr WIR/TB 1.0 jest urządzeniem umożliwiającym badanie zdolności oceniania prędkości wirujących tarcz. 

Proponowane przez nas urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców. 
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi "METODYKI psychologicznych badań kierowców" pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego Urządzenie pozostaje też zgodne z "Metodyką psychologicznych badań kierowców - wersją znowelizowaną" wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego - Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003).


 Cechy urządzenia

Urządzenie umożliwia wykonywanie badania zdolności oceniania różnic prędkości wirujących tarcz. Podczas badania badanemu prezentowane są dwie tarcze: pierwsza wiruje ze stałą prędkością prędkość drugiej tarczy zmienia się. Badany ma za zadanie określić moment, w którym prędkości obu tarcz są takie same. 

Możliwość przykładowego prezentowania cyklu badania. Wirometr wyposażono w funkcję, która pozwala na zaprezentowanie badanemu jednego cyklu zmiany prędkości tarczy bez konieczności rejestracji wyniku.

Możliwość wyboru prędkości obrotowej tarczy wzorcowej. Urządzenie umożliwia dokonywanie badania dla jednej z 3 prędkości wzorcowych: 200, 400 i 600 obrotów na minutę.

Możliwość wyboru długości cyklu badania. Wirometr posiada funkcję umożliwiającą wybranie długości cyklu badania. Cykl badania należy rozumieć jako etap, w którym nastąpiło jedno zrównanie prędkości tarcz, bez względu na to czy tarcza przyspieszała czy zwalniała. Cykle realizowane są w urządzeniu naprzemiennie: rosnący, malejący, rosnący itd.

Wyliczanie średniej odchyłek od wartości wzorcowej. Urządzenie wyposażono w funkcję umożliwiającą automatyczne wyliczenie i prezentacje średniej wartości z wszystkich zarejestrowanych odchyłek podczas badania. Po zakończeniu badania można też przeglądać wyniki dla każdego cyklu osobno.

Wyposażenie aparatu w kilka nowych cech poprawiło jego funkcjonalność w stosunku do pierwowzorów. 

Zasada badania

Zadaniem osoby poddawanej badaniu jest wskazanie momentu zrównania prędkości dwóch wirujących tarcz. Badanie rozpoczyna się od rozpędzenia tarczy lewej do prędkości wzorcowej (200, 400 lub 600 obr./min). Gdy tarcza lewa osiąga prędkość wzorcową zaczyna się rozpędzanie tarczy prawej, która dochodzi do określonej prędkości obrotowej (stanowiącej 50% prędkości tarczy wzorcowej). W dalszej części badania następuje stopniowe dalsze zwiększanie prędkości obrotowej tarczy prawej aż do osiągnięcie prędkości stanowiącej 150% prędkości tarczy wzorcowej. Podczas tego etapu badany ma za zadanie nacisnąć przycisk, w momencie, kiedy jego zdaniem prędkości tarcz są równe. W dalszej części badania sytuacja powtarza się dla na przemian malejącej i rosnącej prędkości tarczy wzorcowej.

Wymiary urządzenia: 
Panel sterujący: 22 cm  22 cm 8 cm
Moduł wykonawczy: 60 cm  30 cm 13 cm


STRONA STARTOWA