TELEFONICZNA LINIA FIRMOWA: 608920400

styczeń 2008 WWW FOLDER INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARATURA

Suport Krzyżowy SK/ATB 1.0 - PDF PDF
Ciemnia Kabinowa CK/ATB 1.0 - PDF PDF
Stereometr STER/ATB 2.0 WWW PDF PDF
Miernik Czasu Reakcji MCZR/TB 1.0 WWW PDF PDF
Wirometr WIR/TB1.4

WWW

PDF PDF
Pierścień Landolta PLAND/TB 1.1 WWW PDF PDF
Noktometr NOKT/TB 1.0 WWW PDF PDF
Aparat Krzyżowy TK/TB 2.0 WWW PDF PDF
Aparat Piórkowskiego PIOR/TB 2.0 WWW PDF PDF
Kinestezjometr KIN/ATB 1.0 - PDF PDF
Miernik Koordynacji Wzrokowo Ruchowej MKWR/ATB 1.0 - - -

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Tablice Poppelereutera TPOP / ATB1.0

WWW

PDF -
Tablice Poppelereutera TPOP / ATB2.5 - - -

OPROGRAMOWANIE

Skale Stenowe STEN/ATB1.0 dostępny w wersji demo - - -
Wyliczanie standardowych wartości skali stenowej - PDF -
Ewidencja badań - PDF -
Program do Miernika Czasu Reakcji - źródła + exe - - -
Program do Aparatu Krzyżowego - źródła + exe - - -

NASZA DEWIZA – JEŚLI KTOŚ ZAPROPONUJE PAŃSTWU DOBRE CENY MY POSTARAMY SIĘ ZAPROPONOWAĆ  LEPSZE

Kontakt:  ATB INFO-ELEKTRO Tomasz Bednarz - Ruda Śląska
                    tel. 0602680317, tel./fax: (032) 2434146, fax: (032) 7206942
                    TELEFONICZNA LINIA FIRMOWA 608920400
                    e-mail: atb@info-elektro.pl; tb@silesianet.pl; tb@internet.pl;
                    GG: 1230781

*Cennik wysyłamy na wyraźną prośbę określonego podmiotu lub osoby

Dokumenty w formacie PDF
do ich otwarcia konieczny jest program AcrobatReader w wersji co najmniej 4.0

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r.
w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 
(źródło)
Treść rozporządzenia (PDF) Załącznik do rozporządzenia (PDF)
   
OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE (za www.sejm.gov.pl)

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 
(Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - 
Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1798 )

 

STRONA STARTOWA